Programın Amacı

Bir yandan her gün yenilenen teknik ve yaklaşımları globalleşen piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerde uygulanabilecek mezunlar; diğer yandan işletmecilik alanında orijinal, bilimsel katkı sağlayacak araştırmacılar yetiştirmektir. Program, esas itibariyle satış öngörüsü, modern pazarlama, üretim, stok, kalite kontrol yöntemleri uluslararası muhasebe standartları, finansal araçlar ve kurumlar konularında modellerin oluşturulması, yorumlanmas, sonuçlar çıkarılması konularında yoğunlaşmaktadır.