Personel

Fatma Ülkü Selçuk, Yrd. Doç. Dr.

Fatma Ülkü Selçuk

İletişim Bilgileri

Telefon:8659
Ofis:IF 515
Bağlı Olduğu Bölüm:İşletme Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2007
Yüksek Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ankara Üniversitesi 1999
Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Kasım 2007


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Selçuk F. Ü. (2005), Dressing the Wound: Organizing Informal Sector Workers, Monthly Review, 57(1), 37-44

Diğer Hakemli Dergiler

Selçuk F. Ü. (2010), Reconsidering the Marxist Theory of the Capitalist State: An Alternative Approach, Studies in Social and Political Thought, 17, 82-117

Selçuk F. Ü. (2008), Sosyal Politika: Tarihsel Zorunluluk Yaklaşımı Yerine Liberalizmle Ortaklaşan Temellerden Alternatif Kuramsal İnşalara, Bilgi Dergisi, 17, 1-26

Selçuk F. Ü. (2004), Labour Organisations in the Informal Sector, South East Europe Review For Labour and Social Affairs, 7(3), 93-105

Selçuk F. Ü. (1998), Üçüncü Dünyadan Bazı Sendikal Deneyimler, Çalışma Ortamı, 39, 8-10

Ulusal Konferans Bildirileri

Selçuk F. Ü. (2009), Yolsuzluk ve Rüşvet: İktisadi, Siyasi ve Kültürel Etkenler, Kamu Etiği: Sempozyum Bildirileri 2, TODAİE, Ankara, 935-951

Selçuk F. Ü., H.İ. Ülker (2008), Sivil Toplumdaki Laiklik ve Milliyetçilik Tartışmalarını Cumhuriyetin İlk 25 Yılı Bağlamında Okumak, Türkiye’de Siyasetin Dinamikleri Sempozyum Kitabı, Bolu

Selçuk F. Ü. (2008), Liberalizm ve Alternatifleri: Ortaklaşan Kuramsal Temellerden Farklı Sosyal Politikalara, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, 760-778

Selçuk F. Ü. (2006), İşçi Sınıfının Kapsamının Belirlenmesinde Bazı Marxist Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Temel Politik Sonuçları, Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak Bildiri Kitabı, İstanbul, 32-43

Selçuk F. Ü. (2005), Hindistan'dan Bir Örgütlenme Deneyimi: SEWA, İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Yeni Arayışlar, Deneyimler Bildiri Kitabı, İstanbul, 214-229

Kitapta Bölüm

Selçuk F. Ü. (2010), Yönetimin Açmazı ve Bireysel-Ortak Çıkar Açısını Daraltma Olanakları, Yönetim Üzerine, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi KAYAUM Yayınları, Ankara

Selçuk F. Ü. (2003), Küresel Pinokyo ve Emek Dünyası, Binyılların Kavşağında Türkiye'nin Toplumsal Gerçekleri, İstanbul, 17-50

Kitaplar

Selçuk F. Ü. (2010), State Theory: Mechanisms for the Bourgeois Hold of State Power and the Case of Turkey, Lap Lambert Academic Publishing, Berlin

Selçuk F. Ü. (2002), Örgütsüzlerin Örgütlenmesi: Enformal Sektörde İşçi Örgütleri, Atölye Yayınevi, Ankara